PalveluHinnat

 

Osuusmaksut
 

Osuuskunnan(vesilaitoksen) jäsen

Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki kiinteistöt, jotka ovat EEV:n palveluja käyttäviä. Jäseneksi pääseen kun osuuskunnan hallitus on hakemuksesta sen päättänyt. Jokainen jäsen maksaa osuusmaksun, joka on 1300 euroa. Jäsenellä on yksi ääni osuuskuntakokouksessa, jossa päätetään yhteisistä asioista. Rakennusprojektien yhteydessä on uusilta jäseniltä merkitty rakennuskustannuksista 1300 euroa osuusmksuksi.

Osuuskunnan(vesilaitoksen) kuluttaja
Osuuskunnalla voi olla ulkopuolisia liittyjiä, jotka määritellään vesilaitoksen(osuuskunnan) kuluttajiksi. Kuluttajien liittymis- ja käyttömaksut poikkeavat jäsenhinnoista. Samoin verkon vastuuraja on erilainen. Kuluttajat eivät ole osuuskunnan jäseniä, eivätkä saa osallistua osuuskunnan hallintoon.

 

Perus- ja kulutusmaksut

Hallitus on tehnyt budjettiin arvion vuotuisista kuluista ja päättänyt sen pohjalta hinnoitteluperusteet viimeisestä mittarin lukemasta kunkin vuoden marraskuusta lähtien. Kustannukset jaetaan kahteen osaan eli kiinteään perusmaksuun ja kulutushintaan.
Osuuskunnan kiinteä perusmaksu muodostuu  hallintokuluista ja poistoista 90% on kohdistettu perusmaksuun. Samoin osa(noin puolet)korjaus-, huolto- ja sähkökuluista. Nämä osuudet on arvioitu olevan kiinteäluontoisia kuluja jotka tulevat osuuskunnalle maksuun, huolimatta siitä miten paljon palveluja käytetään. Loput näistä kuluista katetaan   kulutushinnalla.

Kulutushinta on kiinteistön kulutukseen perustuva maksu puhtaasta vedestä ja jätevedestä. Siihen sisällytetään loppuosa edellämainituista kuluista ja ostot. Osuuskunta ostaa puhtaan veden ja jäteveden kuljetus ja puhdistuspalvelut Kouvolan vedeltä.

Hinnat 1.1.2023 alkavalla laskutusjaksolla:

Kulutushinnat  (sis.alv)
    Talousvesi 3,11 euroa/m3      
    Jätevesi        4,07 euroa/m3

Perusmaksut (sis. alv):

     Talousvesi 168 euroa/vuosi
     -  42,00 euroa/laskutusjakso
     Jätevesi 380 euroa/vuosi
      -  95,00 euroa/laskutusjakso

Muut hinnat

      Mittarin lukeminen huollon toimesta 80,00 euroa
      (jos jäsen ei ilmoita mittarilukemaa)

 

 

 Hinnat on tarkoitettu sovellettaviksi koko vuoden 2023 ajan, mutta mikäli yllättäviä kustannusten lisäyksiä ilmenee, niitä voidaan muuttaa.